logo logo logo

OSIGURANJE IMOVINE

Osiguranje stana ili kuće

Posjedovanje imovine sa sobom nosi određenu odgovornost i sigurno ste puno puta razmišljali zaštiti sve njene vrijednosti. U današnje vrijeme, kada je mogućnost nastanka štete gotovo svakodnevna, zaštita vlasništva i članova naše obitelji je nužnost. Najjednostavniji način da se zaštitite od niza rizika je ugovaranje jednog od paketa u našoj ponudi.

Paket osiguranja se može zaključiti samo za stalno nastanjene objekte masivne gradnje, tj. one koji nisu duže od 60 dana neprekidno nenastanjeni u 12 mjeseci.

Osiguranjem je pokrivena šteta od odnošenja, uništenja ili oštećenja osiguranih stvari, kao i šteta prouzročena oštećenjem građevinskih dijelova prostorija, instalacije i opreme: oštećenje zidova, stropova, vrata, stakala, brava... u kojima se nalaze osigurane stvari prigodom izvršenja ili pokušaja izvršenja provalne krađe, odnosno razbojstva do određenog limita.

Kontaktirajte nas:

tel: + 385 47 423 345
fax: +385 47 422 712
e-mail: polica@polica.hr
adresa: Tadije Smičiklasa 19, Karlovac

PITAJTE SVOG OSIGURAVATELJNOG
SAVJETNIKA

POSJETITE NAS NA PRODAJNOM
MJESTU