logo logo logo

OSIGURANJE IMOVINE

Osiguranje od rizika loma stroja i nekih drugih rizika

Osiguranjem se pruža osiguravajuća zaštita od oštećenja ili uništenja osigurane stvari zbog:

  • nezgode u pogonu
  • nespretnosti, nehaja ili zle namjere radnika ili neke druge osobe
  • pada i udara stranog predmeta

Kontaktirajte nas:

tel: + 385 47 423 345
fax: +385 47 422 712
e-mail: polica@polica.hr
adresa: Tadije Smičiklasa 19, Karlovac

PITAJTE SVOG OSIGURAVATELJNOG
SAVJETNIKA

POSJETITE NAS NA PRODAJNOM
MJESTU