logo logo logo

OSIGURANJE IMOVINE

Osiguranje od potresa

Ako se posebno ugovori i obračuna dodatna premija, osiguranje sklopljeno po Uvjetima za osiguranje od rizika požara i nekih drugih rizika proširuje se i na pokriće od rizika potresa.

Osiguranik ima pravo na naknadu štete ako se dokaže da se potres, na prostoru gdje se nalaze osigurani predmeti, očitovao intenzitetom jednakim ili višim od 5 stupnjeva Mercall-Cancani-Siebergove ljestvice.

Prigodom ostvarenja rizika potresa svi događaji nastali unutar 72 sata smatraju se jednim štetnim događajem.

Šteta pokrivena ovim osiguranjem plativa je uz odbitnu franšizu od 2% od iznosa osiguranja, s određenim ograničenjem sudjelovanja u šteti, ukoliko osiguranik nije otkupio franšizu [sudjelovanje u šteti].

Iako ih ne možemo spriječiti ili točno predvidjeti, možemo se na vrijeme osigurati od materijalne štete koju mogu prouzročiti.

Kontaktirajte nas:

tel: + 385 47 423 345
fax: +385 47 422 712
e-mail: polica@polica.hr
adresa: Tadije Smičiklasa 19, Karlovac

PITAJTE SVOG OSIGURAVATELJNOG
SAVJETNIKA

POSJETITE NAS NA PRODAJNOM
MJESTU