logo logo logo

OSIGURANJE IMOVINE

Osiguranje od požara

Ova vrsta osiguranja obuhvaća vrlo veliki broj elementarnih rizika od kojih je glavni rizik požar, ali i ostali rizici koji se pokrivaju bez dodatnog plaćanja premije osiguranja.

Osnovni rizici pokriveni policom:
 • požar i izravan udar groma
 • eksplozija, osim nuklearne
 • oluja
 • tuča ili grad
 • manifestacije i demonstracije
 • pad i udar zračne letjelice
 • udara vlastitog motornog vozila, vlastitog pokretnog radnog stroja i nepoznatog motornog vozila u osigurani građevinski objekt
Dopunski rizici koji se mogu ugovoriti:
 • izlijevanja vode iz vodovodnih i kanalizacijskih cijevi
 • poplava, bujica, visoka voda i plimni val
 • potres
 • snježna lavina
 • klizanje tla i odronjavanja zemljišta
 • istjecanja tekućine iz spremnika ili cjevovoda
 • samozapaljenja zaliha
Mogu se osigurati:
 • građevinski objekti i razne druge nepokretne stvari kao što su temelji i podrumski zidovi, sve ugrađene instalacije, sva ugrađena oprema - dizalo, centralno grijanje s cisternom za gorivo, bojleri, uređaji za klimatizaciju...
 • pokretnine, namještaj, uređaji i strojevi, razni alati
 • ograde, potporni zidovi, ceste, putovi, pločnici, popločena dvorišta
 • zaliha robe, sirovina, poluproizvoda, pomoćnog i potrošnog materijala
 • zalihe robe na otvorenom prostoru
 • podzemne, nadzemne i podvodne mreže kao što su: vodovodna, kanalizacijska, telefonska, plinska, električna i slična, osim mreže koja je sastavni dio zgrade kao i mreže na području industrijskog poduzeća
 • športski tereni, tereni dječjih igrališta, otvorena kupališta i klizališta
 • novac i vrijednosni papiri
 • stvari na izložbama i sajmovima
 • antenski uređaji izvan građevinskog objekta
 • ostali predmeta prema Cjeniku i Uvjetima

Zaključeno osiguranje vrijedi na teritoriju Republike Hrvatske

Kontaktirajte nas:

tel: + 385 47 423 345
fax: +385 47 422 712
e-mail: polica@polica.hr
adresa: Tadije Smičiklasa 19, Karlovac

PITAJTE SVOG OSIGURAVATELJNOG
SAVJETNIKA

POSJETITE NAS NA PRODAJNOM
MJESTU