logo logo logo

OSIGURANJE IMOVINE

Provalne krađe i razbojstva

Ugovaranjem ove vrste osiguranja osiguravate se od rizika izvršenja ili pokušaja provalne krađe ili razbojstva, kao i obijesti odnosno vandalizma tijekom provalne krađe.

Mogu se osigurati:
  • pokretnine u zgradama ili prostorijama, namještaj, uređaji, alati i strojevi
  • novac i razne dragocjenosti, vrijednosni papiri, razne zbirke i slično
  • zalihe robe, sirovina, poluproizvoda, pomoćnog i potrošnog materijala
  • zalihe robe na otvorenom prostoru
  • pokretnine u muzejima, na izložbama, javnim knjižnicama
  • ostali predmeta prema Cjeniku i Uvjetima

Osiguranjem je pokrivena šteta od odnošenja, uništenja ili oštećenja osiguranih stvari, kao i šteta prouzročena oštećenjem građevinskih dijelova prostorija, instalacije i opreme poput oštećenje zidova, stropova, vrata, stakala, brava itd. u kojima se nalaze osigurane stvari prigodom izvršenja ili pokušaja izvršenja provalne krađe, odnosno razbojstva do određenog limita.

Prigodom sklapanja police osiguranja od rizika provalne krađe i razbojstva, možete zaključiti i određenu odbitnu franšizu, dakle, vaše sudjelovanje u šteti, čime će se smanjiti premija osiguranja.

Zaključeno osiguranje vrijedi na teritoriju Republike Hrvatske.

Kontaktirajte nas:

tel: + 385 47 423 345
fax: +385 47 422 712
e-mail: polica@polica.hr
adresa: Tadije Smičiklasa 19, Karlovac

PITAJTE SVOG OSIGURAVATELJNOG
SAVJETNIKA

POSJETITE NAS NA PRODAJNOM
MJESTU