logo logo logo

OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI

Javna izvan-ugovorna odgovornost

Vrlo važno je zaštititi se od mogućih budućih financijskih izdataka i obveza, koje se uvijek ne mogu predvidjeti, a mogu doseći visoke iznose. Tvrtka može svojim poslovanjem ugroziti zdravlje ili oštetiti materijalnu imovinu trećih osoba. Iako, nenamjerno, ona će biti obvezna isplatiti određenu naknadu na ime tako prouzročene štetu oštećenim trećim osobama.

OPASNA STVAR ILI OPASNA DJELATNOST

Pod opasnom stvari se razumijeva svaka stvar koja po svojoj namjeni, osobinama, položaju, mjestu i načinu uporabe ili na drugi način predstavlja povećanu opasnost nastanka štete za okolinu, pa je zbog toga treba nadzirati povećanom pažnjom.

Jedna djelatnost predstavlja povećanu opasnost kada u njezinu redovitom tijeku, već po samoj njezinoj tehničkoj prirodi i načinu obavljanja mogu biti ugroženi životi i zdravlje ljudi, ili imovina, tako da to ugrožavanje iziskuje povećanu pozornost osoba koje obavljaju tu djelatnost kao i osoba koje s njom dolaze u dodir. Za štetu od opasne stvari odgovara njezin vlasnik, a za štetu od opasne djelatnosti odgovara osoba koja se njome bavi.

Kontaktirajte nas:

tel: + 385 47 423 345
fax: +385 47 422 712
e-mail: polica@polica.hr
adresa: Tadije Smičiklasa 19, Karlovac

PITAJTE SVOG OSIGURAVATELJNOG
SAVJETNIKA

POSJETITE NAS NA PRODAJNOM
MJESTU