logo logo logo

OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI

Odgovornost javnih komisionara

Predmet osiguranja je odgovornost za štete koje prouzroči osiguranik strankama i sudionicima u ovršnom postupku, ako je skrivljeno povrijedio koju od svojih dužnosti utvrđenih Ovršnim zakonom.

Komisionar je dužan savjesno u skladu s pravilima struke preuzeti, razvrstati, čuvati, osigurati, održavati i izlagati pokretnine, davati obavijesti o njima, oglašavati njihovu prodaju, prodavati ih te rukovati s dobivenim novčanim sredstvima.

Pokretnine se otpremaju komisionaru na ovrhovoditeljev prijedlog.

Nadzor nad radom javnog komisionara u pojedinim predmetima ovrhe na pokretninama provodi ovršni sudac koji vodi postupak u tom predmetu.

Osiguranim slučajem u smislu ovih uvjeta smatra se propust ili pogreška osiguranika, glede savjesnog i urednog postupanja, tj. postupanja u namjeri dobrog stručnjaka, koji ima za posljedicu nastajanje štete, čiju bi naknadu mogla zahtijevati oštećena osoba. Smatra se da je osigurani slučaj nastao, kad je osiguranik skrivljeno povrijedio koju od svojih dužnosti predviđenih Ovršnim zakonom.

Osiguranjem po ovim uvjetima nisu obuhvaćene štete od odgovornosti za propuste ili pogreške, koje su bile poznate u vrijeme sklapanja ugovora o osiguranju ili nisu mogle ostati nepoznate stranama u postupku.

Kontaktirajte nas:

tel: + 385 47 423 345
fax: +385 47 422 712
e-mail: polica@polica.hr
adresa: Tadije Smičiklasa 19, Karlovac

PITAJTE SVOG OSIGURAVATELJNOG
SAVJETNIKA

POSJETITE NAS NA PRODAJNOM
MJESTU