logo logo logo

OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI

Osiguranje odgovornosti vlasnika odnosno korisnika nautičkog turizma

Predmet osiguranja jest odgovornost osiguranika za štetu kao poduzetnika poslova luke nautičkog turizma utvrđenu prema odredbama Zakona o obveznim odnosima i Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama.

Odgovornost podrazumijeva dužnost naknade štete pričinjene na imovini vlasnika ili treće osobe, kao i odgovornost za smrt i tjelesne povrede.

Svaka pojedina vrsta luke nautičkog turizma ovisno o vrsti usluga koje pruža, mora ispunjavati minimalne uvjete u pogledu izgradnje, uređenja i opreme, propisane važećim Pravilnikom o razvrstavanju i kategorizaciji luka nautičkog turizma i drugim posebnim propisima.

Kontaktirajte nas:

tel: + 385 47 423 345
fax: +385 47 422 712
e-mail: polica@polica.hr
adresa: Tadije Smičiklasa 19, Karlovac

PITAJTE SVOG OSIGURAVATELJNOG
SAVJETNIKA

POSJETITE NAS NA PRODAJNOM
MJESTU