logo logo logo

OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI

Odgovornost za neispravan proizvod

Ova polica osiguranja pružit će vam potpuno pokriće za zakonsku odgovornost uslijed materijalne ili nematerijalne štete prema trećim osobama nastale uslijed upotrebe neispravnog proizvoda.

Pokriće koje ova polica osiguranje pruža je često isključeno unutar police osiguranje opće odgovornosti.

Za potpunu zaštitu od odgovornosti preporučamo ugovaranje obje police kao paketa osiguranja čime se pruža sveobuhvatno pokriće od mogućih odštetnih zahtjeva oštećenih osoba.

Kontaktirajte nas:

tel: + 385 47 423 345
fax: +385 47 422 712
e-mail: polica@polica.hr
adresa: Tadije Smičiklasa 19, Karlovac

PITAJTE SVOG OSIGURAVATELJNOG
SAVJETNIKA

POSJETITE NAS NA PRODAJNOM
MJESTU