logo logo logo

OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI

Odgovornost

Osiguranjima od odgovornosti štitite svoju svoj ekonomski interes i imovinu u cjelini od odštetnih zahtjeva trećih osoba. Imovina kod ovog osiguranja nije fizički osigurana, ali je osigurana od umanjenja na način da će osiguravajuće društvo umjesto vas nadoknaditi štetu trećoj osobi. Ovim osiguranjem štite svoj ekonomski interes.

Sve vrste osiguranja od odgovornosti dijelimo na:
  • ugovorne odgovornosti
  • izvan-ugovorne odgovornosti

Ugovorna odgovornost se naziva još i profesionalnom odgovornošću, a obveza za naknadu štete postoji samo onda ukoliko je došlo do profesionalnog propusta osiguranika u izvršenju svojih obveza.

Izvan-ugovorna odgovornost je vrsta osiguranja u kojem oštećenik nije u nikakvom ugovornom odnosu s osiguranikom. Kod ovog oblika odgovornosti primjenjuje se načelo objektivne odgovornosti tj. nije nužno da postoji krivnja osiguranika, već da je nastao događaj koji je prouzročio štetu.

Kontaktirajte nas:

tel: + 385 47 423 345
fax: +385 47 422 712
e-mail: polica@polica.hr
adresa: Tadije Smičiklasa 19, Karlovac

PITAJTE SVOG OSIGURAVATELJNOG
SAVJETNIKA

POSJETITE NAS NA PRODAJNOM
MJESTU