logo logo logo

OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI

Osiguranje od odgovornosti odvjetnika

Odvjetništvo je neovisna i samostalna djelatnost koja osigurava pružanje svih oblika pravne pomoći fizičkim i pravnim osobama u ostvarivanju i zaštiti njihovih prava i pravnih interesa, te je sukladno odredbama Zakona o odvjetništvu, zakonodavac je propisao da je svaki odvjetnik dužan osigurati se od odgovornosti za štetu koju bi mogao počiniti trećima obavljanjem odvjetništva. Ugovor o osiguranju od odgovornosti za odvjetnike-članove odvjetničkog društva i za odvjetnike koji rade u tom društvu zaključuje to društvo.

Povreda obveze osiguranja od odgovornosti, odnosno plaćanja naknade Komori za osiguranje, teža je povreda odvjetničke dužnosti.

Pod oblicima pravne zaštite podrazumijeva se osobito:

  • davanje pravnih savjeta
  • sastavljanje isprava: ugovora, oporuka, izjava i dr.
  • sastavljanje tužbi, žalbi, prijedloga, zahtjeva, molbi, izvanrednih pravnih lijekova i drugih podnesaka
  • zastupanje stranaka

Kontaktirajte nas:

tel: + 385 47 423 345
fax: +385 47 422 712
e-mail: polica@polica.hr
adresa: Tadije Smičiklasa 19, Karlovac

PITAJTE SVOG OSIGURAVATELJNOG
SAVJETNIKA

POSJETITE NAS NA PRODAJNOM
MJESTU