logo logo logo

OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI

Osiguranje od odgovornosti poreznih savjetnika

Porezno savjetništvo je djelatnost davanja savjeta o poreznim pitanjima, zastupanje u poreznim postupcima pred poreznim tijelima i izrada poreznih prijava. Uz poslove poreznog savjetništva mogu se obavljati i poslovi vođenja poslovnih knjiga, izrada financijskih izvješća i druge srodne usluge.

Osiguranim slučajem smatra se svaki pojedinačno određen propušteni oblik pravne zaštite ili učinjena pogreška kojima se prouzroči šteta.

Propust ili pogreška se smatraju poznatim kad ih osiguranik sam utvrdi ili za njih dozna, a da još nije postavljen odštetni zahtjev, a niti najavljen odštetni zahtjev oštećene osobe.

Porezno savjetništvo su i poslovi zastupanja pred poreznim tijelima i vještačenja po odluci poreznog tijela. Porezni savjetnik ima ovlasti i dužnosti savjetovati svoju stranku o svim poreznim pitanjima, pomagati joj kod izrade poreznih prijava i zastupati u poreznim postupcima pred poreznim tijelima, sudjelovati u poreznim sporovima pred sudovima, nadzirati pravilnost vođenja poreznih i računovodstvenih evidencija koje se vode radi izrade poreznih prijava i drugih poreznih isprava.

O uslugama poreznog savjetništva obvezno se sklapa ugovor u pisanom obliku.

Kontaktirajte nas:

tel: + 385 47 423 345
fax: +385 47 422 712
e-mail: polica@polica.hr
adresa: Tadije Smičiklasa 19, Karlovac

PITAJTE SVOG OSIGURAVATELJNOG
SAVJETNIKA

POSJETITE NAS NA PRODAJNOM
MJESTU