logo logo logo

OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI

Odgovornost sudskih vještaka

Vještačenje obuhvaća skup različitih stručnih poslova i znanja koji se obavljaju po vještačenju, radi utvrđivanja ili razjašnjenja kakve činjenice. Vještačenje, u pravilu, obavlja samo jedan vještak, a kad sud ocijeni da je vještačenje složeno, može odrediti dva ili više vještaka. Vještaci se određuju u prvom redu iz reda stalnih sudskih vještaka za određenu vrstu vještačenja. Vještačenje se može povjeriti i stručnoj ustanovi (bolnici, fakultetu i sl.), a ukoliko postoje posebne ustanove za određene vrste vještačenja (npr. vještačenje lažnog novca), a osobito složenija, povjeravat će se u prvom redu, tim ustanovama.

Naručitelj je osoba, pravna ili fizička, sud ili neka institucija koja zahtijeva vještačenje tj. angažira i plaća vještaka za njegovo vještačenje.

Stalni sudski vještak je osoba koja ima valjano rješenje o imenovanju za stalnog sudskog vještaka od predsjednika odgovarajućeg županijskog odnosno trgovačkog suda, tj. osoba pozvana da pred sudom ili naručiteljem, koristeći se svojim stručnim znanjem, iznese svoja sadašnja zapažanja (nalaz) i mišljenje o činjenicama koje bi mogle biti važne za utvrđivanje istinitosti navoda koji su predmet dokazivanja.

Kontaktirajte nas:

tel: + 385 47 423 345
fax: +385 47 422 712
e-mail: polica@polica.hr
adresa: Tadije Smičiklasa 19, Karlovac

PITAJTE SVOG OSIGURAVATELJNOG
SAVJETNIKA

POSJETITE NAS NA PRODAJNOM
MJESTU