logo logo logo

OSIGURANJE IMOVINE

Osiguranje odgovornosti posrednika pri zapošljavanju pomoraca

Posrednik je dužan osigurati da pomorac prije upućivanja na brod ima potpisan individualni ugovor o radu koji mora biti u skladu s mjerodavnim pravom i sadržavati najmanje standarde utvrđene primjenjivim međunarodnim ugovorima i nacionalnim kolektivnim ugovorom.

Ujedno, mora imati uredan i održavan sustav upravljanja kvalitetom sukladno međunarodnim ISO standardima, kojim sustavom su obuhvaćeni poslovi posredovanja pri zapošljavanju pomoraca i koji mora biti ocijenjen od nezavisne certifikacijske ustanove.

Predmet osiguranja je odgovornost za štetu koju osiguranik prouzroči pomorcu uslijed propusta u radu i obavljanju svoje djelatnosti.

Posrednik ne smije naknadu za izvršeno posredovanje pri zapošljavanju naplatiti izravno ili neizravno od pomorca.

Jednim osiguranim slučajem smatra se i više šteta čiji nastanak je posljedica jednog, jedinstveno određenog uzroka, bez obzira na broj oštećenih osoba.

Smatra se da je osigurani slučaj nastao onda, kad se ostvario propust ili pogreška u obavljanju stručnih [profesionalnih] poslova posredovanja za koji odgovara osiguranik sukladno odredbama ovih ugovornih odredbi.

Propust ili pogreška smatraju se poznatim, kad ih osiguranik sam utvrdi ili za njih dozna, iako još nije postavljen odštetni zahtjev oštećene osobe.

U slučaju sumnje, predmijeva se, da je propust ili pogreška u obavljanju poslova posredovanja pri zapošljavanju pomoraca, nastao onog dana kada je određena radnja trebala biti poduzeta ili nepoduzeta, kako bi se spriječilo nastajanje štete.

Kontaktirajte nas:

tel: + 385 47 423 345
fax: +385 47 422 712
e-mail: polica@polica.hr
adresa: Tadije Smičiklasa 19, Karlovac

PITAJTE SVOG OSIGURAVATELJNOG
SAVJETNIKA

POSJETITE NAS NA PRODAJNOM
MJESTU