logo logo logo

OSIGURANJE OSOBA

Kolektivno osiguranje djelatnika od posljedica nezgode

Osiguranjem su obuhvaćeni djelatnici bez obzira na njihove godine života, zdravstveno stanje i opću radnu sposobnost, osim potpuno lišenih poslovne sposobnosti koji su isključeni iz osiguranja.

Osiguranjem se može ugovoriti pokriće svih nezgoda:
  • pri obavljanju redovitog zanimanja odnosno djelatnosti
  • pri i izvan obavljanja redovitog zanimanja od 0-24h
Osiguranje se može ugovoriti za rizike:
  • troškovi liječenja
  • trajni invaliditet
  • smrt uslijed nezgode
  • smrt uslijed bolesti

Osiguranje se ne odnosi na djelatnike koji pri zaključenju ugovora daju pisanu izjavu da ne žele biti osigurani.

Ako je ugovoreno kolektivno osiguranje bez naznake imena i prezimena osiguranika, osiguranjem su obuhvaćeni svi djelatnici koji su u radnom odnosu na određeno i neodređeno vrijeme kod ugovaratelja osiguranja.

Mogu se ugovoriti i različite osigurane svote, ovisno od razreda opasnosti u koji spada pojedini djelatnik.

Ugovorom o kolektivnom osiguranju djelatnika mogu se osigurati i članovi obitelji osiguranika, pod uvjetom da je osiguranje djelatnika zaključeno s pokrićem pri i izvan obavljanja poslova redovnog zanimanja.

Kontaktirajte nas:

tel: + 385 47 423 345
fax: +385 47 422 712
e-mail: polica@polica.hr
adresa: Tadije Smičiklasa 19, Karlovac

PITAJTE SVOG OSIGURAVATELJNOG
SAVJETNIKA

POSJETITE NAS NA PRODAJNOM
MJESTU