logo logo logo

OSIGURANJE OSOBA

Osiguranje osoba od posljedica nezgode

Nesretnim slučajem smatra se svaki iznenadni i od volje osiguranika nezavisni događaj koji, a ima za posljedicu njegovu smrt, potpuni ili djelomični invaliditet, prolaznu nesposobnost za rad ili pogoršanje zdravlja koje zahtjeva liječničku pomoć.

Osiguranje osoba od posljedica nezgode može biti:
  • pojedinačno osiguranje koje zaključuje ugovaratelj - fizička osoba, a polica glasi na ime i prezime osiguranika
  • grupno osiguranje koje zaključuje ugovaratelj - pravna osoba za 2 do 10 osoba
  • kolektivno osiguranje koje zaključuje ugovaratelj - pravna osoba za više od 10 osoba i polica za sve osiguranike može biti s naznakom ili bez naznake imena i prezimena osiguranika
Nastankom osiguranog slučaja, osiguratelj isplaćuje iznose ugovorene u polici i to:
  • osigurani iznos za slučaj smrti ili invaliditeta koji su nastupili zbog nesretnog slučaja
  • postotak od osiguranog iznosa za slučaj invaliditeta koji odgovara postotku djelomičnog invaliditeta, ako je zbog nesretnog slučaja nastupio djelomični invaliditet osiguranika
  • ako je ukupan postotak invaliditeta preko 50%, tada se svaki dio postotka invaliditeta preko 50% priznaje u dvostrukom iznosu
  • dnevnu naknadu ako je osiguranik zbog nesretnog slučaja bio privremeno nesposoban za rad, odnosno za obavljanje svog redovnog zanimanja
  • naknadu troškova liječenja ako je osiguraniku zbog nesretnog slučaja bila potrebna liječnička pomoć i ako je zbog toga imao troškove liječenja
  • ostale ugovorene obveze prema Posebnim uvjetima i Uvjetima za osiguranje

Osiguranje mogu ugovoriti osobe od navršenih 14 do navršenih 75 godina.

Kontaktirajte nas:

tel: + 385 47 423 345
fax: +385 47 422 712
e-mail: polica@polica.hr
adresa: Tadije Smičiklasa 19, Karlovac

PITAJTE SVOG OSIGURAVATELJNOG
SAVJETNIKA

POSJETITE NAS NA PRODAJNOM
MJESTU