logo logo logo

OSIGURANJE OSOBA

Ostala osiguranja od posljedica nezgode

Osiguranje osoba za vrijeme službenog puta

Osiguravaju se osobe u radnom odnosu i to za vrijeme službenog puta prema evidencijama putnih naloga, a osiguranje počinje od trenutka kad je djelatnik krenuo na put iz svoje kuće ili radnog mjesta i traje sve do trenutka povratka kući ili na radno mjesto.

Osiguranje članova kućanstva od posljedica nezgode

Osiguravaju se svi članovi kućanstva: supružnici, djeca i ostali članovi užeg zajedničkog kućanstva koji su u polici ili u priloženom popisu uz policu poimenično navedeni stari do 70 godina života.

Osiguranje članova sportskih organizacija od posljedica nezgode:
 • osiguranje članova sportskih organizacija
 • osiguranje sudionika u sportskim trkama i natjecanjima
 • osiguranje troškova liječenja za inozemne sudionike sportskih natjecanja
Osiguranje članova lovačkih i ribolovnih organizacija od posljedica nezgode:
 • pojedinačno
 • grupno
Osiguranje osoba pri obavljanju dobrovoljne vatrogasne i druge spasilačke djelatnosti od posljedica nezgode

Osiguranje se ugovara grupno za sve članove dobrovoljnih vatrogasnih organizacija i drugih spasilačkih jedinica.

Osiguranje letačke i kabinske posade i putnika od posljedica nezgode u zrakoplovu i drugim letjelicama
 • profesionalno i sportsko letačko osoblje
 • vojno letačko osoblje
 • putnike
Osiguranje članova kulturno - umjetničkih društava od posljedica nezgode

Ugovoriti se može osiguranje za profesionalne članove ili amatere kulturno - umjetničkog društva.

Osiguranje djece i školske mladeži od posljedica nezgode:
 • osiguranje djece
 • osiguranje učenika i studenata
Osiguranje studenata za vrijeme boravka u inozemstvu od posljedica nezgode

Ugovaranjem ovakvog pokrića osiguravaju se pojedinačno i grupno, studenti sveučilišta i drugih viših i visokih škola, koji putem ovlaštenih pravnih osoba odlaze na praksu u inozemstvo. Prije izdavanja police student je dužan donijeti potvrdu da isključivo radi prakse odlazi u inozemstvo.

Osiguranje gostiju, posjetitelja priredbi od nezgode s uključenjem odgovornosti ugovaratelja osiguranja:
 • posjetitelja u dvorani za priredbe, u prostorijama u kojima je dozvoljeno zadržavanje samo posjetitelja s kupljenom ulaznicom, bez obzira je li u konkretnom slučaju nastradali posjetitelj priredbe imao ulaznicu ili ne
 • u prostoru oko sportskog terena ili na drugom mjestu gdje se održava priredba ili sportsko takmičenje, ako je to mjesto određeno za gledatelje
 • posjetitelja priredbe zadese za vrijeme čekanja na kupnju ulaznice za priredbu na za to određenom mjestu
 • osiguranje odgovornosti ugovaratelja prema osiguranom posjetitelju priredbi zbog tjelesnih ozljeda, oštećenja odnosno nestanka njihovih stvari do iznosa utvrđenog u polici
Osiguranje turista i izletnika od posljedica nezgode s uključenjem odgovornosti ugovaratelja osiguranja:
 • izletnici i turisti koji čine grupne izlete u pojedina mjesta i to posredstvom ugovaratelja koji je utvrđen u polici
 • nesretne slučajeve koji se dogode izletniku za vrijeme čekanja na izlet na za to određenom zbornom mjestu, kao i neposredno po dolasku s izleta dok se izletnik ne udalji s mjesta određenog za raspuštanje grupe izletnika ili turista

Kontaktirajte nas:

tel: + 385 47 423 345
fax: +385 47 422 712
e-mail: polica@polica.hr
adresa: Tadije Smičiklasa 19, Karlovac

PITAJTE SVOG OSIGURAVATELJNOG
SAVJETNIKA

POSJETITE NAS NA PRODAJNOM
MJESTU