logo logo logo

Prijava štete


Prijava štete

U slučaju sudara s:

 • vozilom hrvatske registracijske oznake
  Vaš odštetni zahtjev podnosite društvu za osiguranje kod kojega je osoba odgovorna za nezgodu osigurana od automobilske odgovornosti. Zahtjev podnosite sjedištu društva ili podružnici koja je izdala policu osiguranja, a možete i podružnici toga društva ukoliko postoji u mjestu vašeg prebivališta.
  Društvo za osiguranje kojem ste podnijeli odštetni zahtjev obavit će procjenu štete na vašem vozilu, nakon čega možete pristupiti otklanjanju štete, popravkom ili na neki drugi način zavisno o vrsti štete.
 • vozilom inozemne registracijske oznake
  U tom slučaju sudionici su dužni postupati na jednak način kao da se radi o domaćem vozilu, osim što od vozača inozemnog vozila treba zatražiti kopiju njegove zelene karte, a ukoliko vozač nije u posjedu kopije svakako se pobrinite da ju dobijete jer će vam upravo taj dokument olakšati bar onaj početni postupak utvrđivanja nadležnog osiguravatelja. Ova isprava je ključni dokument temeljem kojeg ostvarujete pravo na naknadu štete, pogotovo ako strani sudionik dolazi iz neke od zemalja koja nije članica Europske Unije.
  Oštećena osoba svoj zahtjev za naknadu štete podnosi Hrvatskom uredu za osiguranje. Budući da Ured nema vlastitu službu za obradu međunarodnih šteta tu je svoju ovlast prenio na članice tj. osiguravateljna društva koja se bave poslovima obveznog osiguranja automobilske odgovornosti.
  To znači da se odštetni zahtjev možete podnijeti i izravno osiguravateljnom društvu koje će vas informirati o daljnjem tijeku postupka.
 • neosiguranim motornim vozilom
  Ako je treća osoba pretrpila štetu nastalu uporabom neosiguranog vozila, odštetni zahtjev može podnijeti Hrvatskom uredu za osiguranje, ili jednom od društava za osiguranje koje će ga zaprimiti te proslijediti na rješavanje Hrvatskom uredu za osiguranje.
  U većini slučajeva društvo za osiguranje će odštetni zahtjev riješiti samostalno uz prethodno dobivenu suglasnost Hrvatskog ureda za osiguranje.
  Takva šteta isplaćuje se na teret Garancijskog fonda koji se puni sredstvima osiguravatelja razmjerno ostvarenoj premiji u obveznim osiguranjima u prethodnoj godini. Međutim, HUO ima pravo regresa isplaćenog iznosa naknade, uvećanog za kamate i troškove od osobe odgovorne za štetu.
 • nepoznatim motornim vozilom
  Ako je treća osoba pretrpjela nematerijalnu štetu [smrt, tjelesne ozljede ili oštećenje zdravlja], nastalu uporabom nepoznatog vozila, odštetni zahtjev podnosi Hrvatskom uredu za osiguranje, te ima pravo zahtijevati štetu do visine minimalno utvrđene svote osiguranja za osobe [u osobnim vozilima] utvrđene od strane Vlade RH.
  Takva šteta isplaćuje se na teret Garancijskog fonda. Ukoliko se naknadno pronađe vozilo čijom je uporabom nanesena šteta te se utvrdi odgovorni osiguratelj, Hrvatski ured za osiguranje ima pravo na naknadu od odgovorne osobe odnosno od odgovornog osiguratelja, i to isplaćenog iznosa štete, kamata i troškova.
 • motornim vozilom pripadnika vojske
  U slučaju prometne nezgode s vozilom Hrvatske vojske vaš odštetni zahtjev podnosite Ministarstvu obrane Republike Hrvatske - službi za prijem i potporu.
  U posebnim slučajevima kada se dogodi prometna, nezgoda s vozilom koje je u vlasništvu stranih trupa koje ne podliježu obvezi osiguranja u Republici Hrvatskoj (SFOR- IFOR-a i sl... ), postupak podnošenja i obrade zahtjeva za naknadu štete reguliran je posebnim sporazumima zaključenim između Vlade Republike Hrvatske i NATO-a. Oštećeni se mogu obratiti direktno Uredu za suradnju koji djeluje u sklopu Vlade RH.

Kontaktirajte nas:

tel: + 385 47 423 345
fax: +385 47 422 712
e-mail: polica@polica.hr
adresa: Tadije Smičiklasa 19, Karlovac

PITAJTE SVOG OSIGURAVATELJNOG
SAVJETNIKA

POSJETITE NAS NA PRODAJNOM
MJESTU

Informacije na ovim stranicama su informativnog karaktera i ne predstavljaju obvezujuće podatke kao ni ponude.