logo logo logo

TRANSPORTA

Odgovornost cestovnog prijevoznika

Odgovornost prijevoznika za robu u domaćem i/ili u međunarodnom cestovnom prijevozu odnosi se za štete za koje su prijevoznici odgovorni vlasniku robe koju su primili na prijevoz, ili njegovom osiguravatelju, prema sklopljenom ugovoru o osiguranju prijevoznikove odgovornosti za štete nastale na pošiljkama u cestovnom prijevozu.

Visina premije za ovo osiguranje ovisi o limitu pokrića, broju vozila, nosivosti vozila i da li je pokriće samo u domaćem ili u domaćem i u međunarodnom prijevozu.

Policom nije pokrivena odgovornost prijevoznika za štete na pošiljkama koje su njegovo vlasništvo.

Kontaktirajte nas:

tel: + 385 47 423 345
fax: +385 47 422 712
e-mail: polica@polica.hr
adresa: Tadije Smičiklasa 19, Karlovac

PITAJTE SVOG OSIGURAVATELJNOG
SAVJETNIKA

POSJETITE NAS NA PRODAJNOM
MJESTU