logo logo logo

TRANSPORTA

Osiguranje robe u prijevozu

Mogućnost nastanka određene štete na robi tijekom prijevoza je sve veća. Duga putovanja, premještanje i slaganje tereta, loše vrijeme i ostale prirodne nepogode mogu dovesti do oštećenja, krađe dijela ili cijele pošiljke. Robu možete zaštiti od ovih rizika zaključivanjem nekoliko vrsta osiguravajućih pokrića.

Teret u domaćem prijevozu: pomorski, riječni, zrakoplovni i kopneni koji obuhvaća cestovni i željeznički

Riječ je o osiguranju robe kojoj su polazno i odredišno mjesto unutar granica Republike Hrvatske.

Transport robe u domaćem prijevozu može se osigurati od "svih rizika" u obliku "proširenog pokrića" ili samo od "osnovnih rizika".

Pod domaćim prijevozom smatra se prijevoz pošiljki kojima je mjesto otpreme i uputno mjesto na teritoriju Republike Hrvatske ili koje prati domaća prijevozna isprava.

Teret u međunarodnom prijevozu: pomorski, riječni, zrakoplovni i kopneni koji obuhvaća cestovni i željeznički

Tijekom transporta u međunarodnom prijevozu robu možete osigurati od "svih rizika", u obliku "proširenog pokrića" ili samo od "osnovnih rizika".

Pod međunarodnim prijevozom smatra se prijevoz pošiljki kojima je mjesto otpreme ili uputno mjesto izvan teritorija Republike Hrvatske, ili koje prati međunarodna prijevozna isprava ili carinski dokumenti.

Osiguranje robe u prijevozu pokriva gubitak i/ili oštećenje robe do kojega dođe tijekom prijevoza zbog prometne nezgode prijevoznoga sredstva, elementarne nepogode, požara ili eksplozije, ne isporuke cijelih koleta, krađe, manipulativnih oštećenja, pokisnuća i dr.

U kargo osiguranju visina premije ponajprije ovisi o vrsti robe, relaciji prijevoza, vrijednosti robe i vrsti prijevoznoga sredstva.

Kontaktirajte nas:

tel: + 385 47 423 345
fax: +385 47 422 712
e-mail: polica@polica.hr
adresa: Tadije Smičiklasa 19, Karlovac

PITAJTE SVOG OSIGURAVATELJNOG
SAVJETNIKA

POSJETITE NAS NA PRODAJNOM
MJESTU