logo logo logo

VOZILA

AO plus

Osiguranje koje vozaču pruža pravo na naknadu štete za tjelesne povrede i kada je skrivio nezgodu.

Vozač koji prouzroči prometnu nezgodu nema pravo na naknadu štete za tjelesne povrede temeljem police autoogovornosti.

Upravo zato u našem cjelovitom programu osiguranja kreirali smo dodatno osiguranje za vozača koje možete ugovoriti na polici autoodgovornosti.

Uz minimalnu nadoplatu premije osigurajte vozača – osobu koja je uvijek u vozilu!

AO Plus pokriće

AO plus osiguranjem vozač, koji sam skrivi prometnu nezgodu, dobiva naknadu:

  • U slučaju dokazane neimovinske štete [povrede prava na život, tjelesno i duševno zdravlje]. Iznos osiguranja po jednom štetnom događaju iznosi 25.000 EUR-a u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB na dan isplate.
  • Za troškove pogreba. Uobičajeni troškovi pogreba osiguranika, prema mjesnim običajima u mjestu nastanka, najviše do iznosa protuvrijednosti 3.000,00 EUR, prema srednjem tečaju HNB na dan isplate.

Kontaktirajte nas:

tel: + 385 47 423 345
fax: +385 47 422 712
e-mail: polica@polica.hr
adresa: Tadije Smičiklasa 19, Karlovac

PITAJTE SVOG OSIGURAVATELJNOG
SAVJETNIKA

POSJETITE NAS NA PRODAJNOM
MJESTU