logo logo logo

VOZILA

Autoodgovornost

Obvezno osiguranje vlasnika odnosno korisnika motornog vozila od odgovornosti za štete trećim osobama. Trećim osobama smatraju se Putnici u Vašem vozilu, pješaci i osobe u drugom vozilu koje je sudjelovalo u prometnoj nezgodi.

Svi vlasnici odnosno korisnici motornih vozila dužni su prema zakonu sklopiti policu osiguranja od odgovornosti za štete prema trećim osobama.

Vožnja motornim vozilom predstavlja potencijalnu opasnost, uslijed koje trećim osobama možemo prouzročiti:

  • smrtne posljedice
  • tjelesne ozljede
  • narušenje zdravlja
  • uništenje ili oštećenje stvari

Prema zakonu osobe koje nemaju pravo na naknadu štete temeljem osiguranja od autoodgovornosti:

  • vozač vozila
  • pravni sljedbenici vozača glede štete zbog smrti ili tjelesne ozljede vozača
  • vlasnik, suvlasnik i svaki drugi korisnik u slučaju štete na stvarima za osobnu uporabu i stvarima koje je primio radi prijevoza

Kontaktirajte nas:

tel: + 385 47 423 345
fax: +385 47 422 712
e-mail: polica@polica.hr
adresa: Tadije Smičiklasa 19, Karlovac

PITAJTE SVOG OSIGURAVATELJNOG
SAVJETNIKA

POSJETITE NAS NA PRODAJNOM
MJESTU